SANT MAUNI BABA

S.M.S. GIRL'S DEGREE COLLEGE

संत मौनी बाबा

एस.एम.एस. बालिका महाविदयालय

 शिक्षण स्टाफप्राचार्य - डॉ. ओमप्रकाश यादव         (पीएच.डी. हिंदी) 
उप-प्राचार्य - श्री. ओमकार यादव           (एम.एड. इतिहास)
भौतिकशास्त्र विभाग - श्री. दिपचंद यादव          (एम. एससी. फिजिक्स)
रसायनशास्त्र विभाग - श्री. सुभाष राम         (एम. एससी. रसायनशास्त्र)
जीव विज्ञान विभाग - श्री. अशोक यादव          (एम. एससी. प्राणिविज्ञान)
गणित विभाग - श्री. अमलेश पाल          (एम. एससी. गणित)
हिन्दी विभाग - श्री. हिरालाल यादव           (एम.ए. हिन्दी)
संस्कृत विभाग - श्रीमती.  नर्वदा सिंह         (एम. ए. संस्कृत)
अंग्रेजी विभाग - श्रीमती. शशीकला सिंह          (एम. एड. अंग्रेजी)
- श्री. सर्वेश राम             (एम. एड. अंग्रेजी)
भूगोल विभाग - श्री. धर्मेन्द्र मौर्य           (भूगोल नेट)
 
गृहविज्ञान विभाग - श्रीमती. सरोज यादव        (एम. एड. गृहविज्ञान)
- श्रीमती. शशि यादव       (पीएच.डी. गृहविज्ञान)
 
सामाजशास्त्र विभाग - श्री. अरविन्द यादव      (एम.ए.बीएड. समाजशास्त्र)